دانشکده پرستاری، بهداشت و فوریت پزشکی بوکان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

                                                                                                                                         

سرکار خانم گلاویژ خسروی                                                                                                                        سرکار خانم شکیبا پناهی

 

 

شرح وظایف

 

 • ثبت دروس و کنترل انتخاب واحد دانشجویان
 • کنترل حذف و اضافه دروس دانشجویان
 • تنظیم و ارسال دعوت‌نامه اساتید
 • کنترل تشکیل کلاس‌های دانشکده بر طبق برنامه پیش‌بینی‌شده و جبرانی و ثبت در برگه‌های مربوطه
 • کنترل و بررسی وضعیت کلاس‌های درس از لحاظ وسایل آموزشی و کمک‌آموزشی
 • برگزاری امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم
 • انجام امور آموزشی دانشجویان مانند اعلام وضعیت تحصیلی، ارتقاء معدل نسبت به سنوات قبل، تعداد ترم مشروطی
 • پیگیری انجام امور آموزشی دانشجویان مانند صدور گواهی اشتغال به تحصیل، اعلام اتمام سنوات و  مشروطی
 • تکمیل درخواست‌های دانشجویان مهمان، انتقالی، تغییر رشته، تائید و ارسال به معاونت آموزشی و شورای آموزشی دانشکده
 • تحویل کارنامه ترمی دانشجویان به اساتید مشاور جهت حل مشکلات آموزشی
 • اعلام اسامی دانشجویان مشروط، ممتاز و ارتقاء و افت معدل و دانشجویانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده‌اند به مدیر آموزش دانشکده
 • پیگیری و دریافت لیست نمرات پایان‌ترم و درج آن در سامانه هم‌آوا
 • تکمیل فرم‌های مربوط به قرارداد حق‌التدریس اساتید
 • تحویل فرم فعالیت‌های آموزشی استادان گروه مربوطه یک ماه قبل از پایان کلاس‌ها به اساتید
 • بررسی و کنترل واحدهای گذرانده و باقیمانده دانشجویان در ترم
 • بررسی پرونده تحصیلی دانش‌آموختگان از هنگام ثبت‌نام تا زمان دانش‌آموختگی بر اساس قوانین تدوین‌شده
 • انجام کلیه امور فارغ‌التحصیلی دانشجویان و ارسال به اداره آموزش دانشگاه
 • انجام امور مربوط به بایگانی پرونده‌های دانشجویان در حال تحصیل
 • تایپ و ارسال مکاتبات با اداره آموزش دانشگاه و سایر ارگان‌ها
 • بایگانی نامه‌های دریافتی
 • انجام سایر امور محوله
تنظیمات قالب