دانشکده پرستاری، بهداشت و فوریت پزشکی بوکان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
   
 

نام و نام خانوادگی : خانم دکتر سعدی میهن دوست

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : P.hd پرستاری

شماره تماس : ۳۸۳۸۰۵۸۳-۳۸۳۸۰۵۷۲-۰۸۱

شماره داخلی :۵۸۱

ایمیل :s.mihandoost@yahoo.com

شناسه علمی (CV)

 
   
 

نام و نام خانوادگی : آقای فرزاد زارعی 

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد پرستاری

شماره تماس : 

شماره داخلی :

ایمیل:   zareiefarzad@gmail.com 

شناسه علمی (CV)

 
   
 

نام و نام خانوادگی : آقای فرهاد آزادمهر

مرتبه علمی : مربی - مدیرگروه رشته فوریت پزشکی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری

شماره تماس : 

شماره داخلی :

ایمیل :azadmehr.f@umsu.ac.ir

شناسه علمی (CV)

 
 
   
 

نام و نام خانوادگی : آقای مصطفی قادرزاده 

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : P.hd انفورماتیک پزشکی

شماره تماس : 09129378390

شماره داخلی :

ایمیل Mustafa.ghaderzadeh@gmail.com: 

شناسه علمی (CV)

برنامه هفتگی

 
   

نام و نام خانوادگی : ناصح قادری

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : P.hd آموزش بهداشت 

ایمیلnasehghaderi@modares.ac.ir 

شناسه علمی (CV)

لینک پژوهشی و مقالات 

   
   
nasehghaderi@modares.ac.ir
تنظیمات قالب