دانشکده پرستاری، بهداشت و فوریت پزشکی بوکان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول کتابخانه     

 

نام و نام خانوادگی: عثمان (آکام) امینی

رتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن تماس: 46248141-044

ایمیل: osmanamini2013@gmail.com

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب