دانشکده پرستاری، بهداشت و فوریت پزشکی بوکان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تاریخچه دانشکده پرستاری بوکان     

                                                                         

دانشکده پرستاری بوکان یکی از دانشکده های اقماری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد. این دانشکده با مجوز رسمی شماره 500/2640/ د مورخه 1390/11/23 صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  فعالیت خود را از سال 1391 و با پذیرش 25 دانشجو در محل شبکه بهداشت فعلی شروع نمود. اولین گروه از دانشجویان در سال 1395 فارغ التحصیل گردیدند. پذیرش در این دانشکده از طریق کنکور سراسری می باشد. با توجه به نبود چارت سازمانی و هیئت علمی پذیرش دانشجو از سال 1398 متوقف گردید که پس از رفع برخی نواقص مجدداً پذیرش از بهمن 1401 از سرگرفته شد. این دانشکده هم اکنون دارای 3 عضو هیئت علمی و چارتی تحت نظارت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان می باشد.

معرفی فضاهای فیزیکی دانشکده :
دانشکده پرستاری بوکان واقع در بلوار کردستان و در محل بیمارستان قدیم قرار دارد.  این دانشکده در زمینی در مساحت 1200 متر مربع واقع شده است. این دانشکده دارای سه کلاس آموزشی، مرکز مهارت های بالینی، سایت کامپیوتر، کتابخانه، سالن مطالعه برادران و خواهران، امکانات سمعی و بصری و بخش های اداری شامل واحد آموزش، واحد امور فرهنگی و دانشجویی، واحد امور عمومی، اتاق اساتید، اتاق بسیج، واحد تغذیه و نمازخانه می باشد.
این دانشکده برای اجرای برنامه های عملی، کارآموزی و کارورزی در عرصه از بخش های مختلف بالینی بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان، مراکز بهداشتی سطح شهر و مراکز فوریت پزشکی شماره 1 و 2 استفاده می کند.

 

رسالت‌ (Mission)
دانشکده پرستاری بوکان به عنوان اولین دانشکده دولتی شهرستان درصدد است با تأکید بر استانداردهای آموزشی‌ و دانش روز، مهارت و کارآمدی، تعهد و دلسوزی، اخلاق حرفه ای و برقراری ارتباطات حرفه ای به تربیت دانش آموختگانی بپردازد که ضمن پرورش مهارت های خودراهبری در یادگیری بتوانند خدمات مراقبت پرستاری مورد نیاز آحاد جامعه را در ابعاد پیشگیری تا بازتوانی با دانشی استاندارد و به روز ارائه نمایند.
دورنما (Vision)
دانشکده پرستاری بوکان مصمم‌ است‌ از طریق‌ تحقق‌ مبانی‌ علمی،‌ تصمیم‌ گیری در مدیریت‌ آموزشی‌ و با توجه‌ به‌ مبانی‌ دینی‌ و فرهنگی‌ بعنوان یکی‌ از دانشکده های معتبر پرستاری در منطقه آمایشی مطرح گردد. همچنین دانش آموختگان این دانشکده با تکیه بر فراگیری مجدانه دانش پرستاری جایگاه خود را در عرصه های مختلف ارائه خدمات در کلیه سطوح پیشگیری و درمانی مشخص و تثبیت نموده و خدمات اثربخش و مقرون به صرفه در جهت اعتلای سطح سلامت جامعه و بهبود کیفیت زندگی مددجویان ارائه نمایند.

 

 

اهداف کلی‌  دانشکده پرستاری بوکان

ارتقا دانشکده ی پرستاری به دانشکده علوم پزشکی با اضافه نمودن سایر رشته های پیراپزشکی مانند بهداشت‌، مامایی و فوریت­های پزشکی

ارتقا کمی‌ و کیفی‌ آموزشی (دروس نظری و عملی) ‌ و پژوهشی‌ دانشکده با هدف تربیت‌ دانش‌ آموختگان متعهد، متخصص‌ و خلاق

ارتقا توانمندی های اعضای هیات علمی‌ در ابعاد آموزشی‌، پژوهشی‌، فرهنگی‌ و اجرایی

اختصاص سایت احداث دانشکده پرستاری و توسعه‌ فضای فیزیکی‌ و تجهیزات آموزشی‌ و پژوهشی‌

ساماندهی‌ و استقلال نظام اداری و مالی‌ دانشکده و ارتقا امور رفاهی‌ کارکنان و اعضای هیات علمی‌

جذب نیروی هیات علمی در قالب فراخوان پیمانی جهت تکمیل چارت سازمانی و جذب هیات علمی متعهد خدمت در رشته های پرستاری کودکان و روان پرستاری

اهداف اختصاصی گروه

توانمند سازی دانشجویان تا رسیدن به بیش از 90 درصد قبولی در آزمون فاینال در پایان هر سال تحصیلی

برگزاری کارگاه های آموزشی هر سه ماه یکبار توسط اعضای هیات علمی در راستای ارتقای صلاحیت بالینی دانشجویان در عرصه های بالینی تا پایان هر سال تحصیلی

برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی در هر نیمسال توسط اعضای هیات علمی در راستای ارتقای توان پژوهشی دانشجویان تا پایان هر سال تحصیلی

برگزاری حداقل یک دوره کارگاه پرستاری مبتنی بر شواهد بودن تا پایان هر سال تحصیلی

برگزاری جلسات منظم ژورنال کلاب ویژه اعضای هیات علمی در طول هر نیمسال

ثبت حداقل یک طرح پژوهشی برای هر یک از اعضای هیات علمی در 2 سال آتی

 

 

 

      

برنامه عملیاتی دانشکده پرستاری در سال 1401

    دانلود : برنامه_عملیاتی.pdf           حجم فایل 1929 KB

 

برنامه استراتژیک دانشکده در سال 1401

    دانلود : برنامه_استراتژیک.pdf           حجم فایل 1495 KB

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب