دانشکده پرستاری، بهداشت و فوریت پزشکی بوکان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: فرزاد زارعی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

مرتبه علمی: مربی
گرایش: داخلی و جراحی
سمت: معاون آموزشی دانشکده
ایمیل: zareiefarzad@umsu.ac.ir

شماره مستقیم: 
شماره تلفنخانه: 

داخلی:  

معاونت آموزشی دانشکده پرستاری، بهداشت و فوریت پزشکی بوکان،  وظیفه  برنامه‌ریزی، اداره و نظارت بر فعالیت‌های آموزشی اعضای هیات‌علمی و دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در راستای اسناد بالادستی را بر عهده دارد. از جمله فعالیت‌های کلان این معاونت ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی; نظارت، اصلاح و ارتقای فرایند‌های ارزیابی آموزشی; کمک به پرورش استعدادهای درخشان و حمایت از جذب نخبگان; اصلاح، روزآمدسازی و بهبود محتوای آموزشی; ایجاد بستر مناسب برای توانمندسازی دانشجویان و دانش‌آموختگان و ... می‌باشد.

 شرح وظایف این معاونت به اختصار:

 • اجرای سیاست ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه
 •   نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده
 • تعیین و تائید اساتید حق التدریس برای دروس تئوری و مربیان کارآموزی
 • بازدید از محیط های بالینی و نظارت بر امر آموزش بالینی دانشجویان
 • بررسی و پیگیری امور مربوط به درخواست های دانشجویان (مهمانی، انتقال، مرخصی و انصراف از تحصیل)
 • نظارت بر حضور و غیاب اعضاء هیئت علمی و ارائه بازخورد
 • پیگیری مسائل و مشکلات‌آموزشی دانشکده
 • همکاری در برنامه ریزی و برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی
 • برگزاری جلسات با نمایندگان گروه های دانشجوئی و پیگیری مشکلات آموزشی آنها
 • برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
 • نظارت بر حسن اجرایی برنامه ها و فعالیت های آموزشی دانشکده (تئوری و کارآموزی) و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به رئیس دانشکده
 • تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده 
تنظیمات قالب