دانشکده پرستاری، بهداشت و فوریت پزشکی بوکان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
         
نام و نام خانوادگی: مصطفی قادرزاده 
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: دکتری انفورماتیک پزشکی 
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: هوش مصنوعی 
سمت: مسول EDO، مسول وب سایت و آی تی دانشکده
ایمیل: 
رزومه         برنامه هفتگی                  سایت علم سنجی                 رزومه وب اف ساینس 

مسئول EDO

تنظیمات قالب