دانشکده پرستاری، بهداشت و فوریت پزشکی بوکان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 سرپرست دانشکده

جناب آقای امیر علی آقایی

رتبه علمی: مربی

 

رشته تحصیلی: پرستاری

شماره تماس: 

 

شرح وظایف:

 

  • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین  نامه  های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه و شورای آموزشی
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات آموزشی
  •   ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده
  •   ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری، مالی و فرهنگی دانشکده
  •   نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده
  •   پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
  •   ارزیابی کارکنان دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
  •   بررسی صلاحیت مدیران گروه

 

 

 

برنامه ملاقات حضوری با آقای علی آقایی سرپرست دانشکده در نیمسال دوم 1402 -1401

 

                                    روز                                             ساعت ملاقات                                   دانشجویان

                                دوشنبه                                               15-13                                          ورودی بهمن 1401

                            چهارشنبه                                              15-13                                           ورودی مهر ماه 1398

تنظیمات قالب