دانشکده پرستاری، بهداشت و فوریت پزشکی بوکان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف 

 

نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به کتابخانه و همکاری و هماهنگی با سایر بخشهای کتابخانه

پیگیری های مربوط به سفارش کتاب از ابتدای درخواست مراجعان تا مرحله ورود به کتابخانه

تهیه پیش نویس و انجام مکاتبات لازم مربوط به کتابخانه

پیگیری و اقدام لازم در زمینه تهیه کتاب و نشریات و سایر منابع

ارائه گزارش فعالیتهای کتابخانه به معاونت پژوهشی دانشکده

ارائه گزارشهای آماری خواسته شده از کتابخانه مرکزی

مراقبت و نگهداری سیستم های کامپیوتری کتابخانه ونرم افزار های مربوط و پیگیری پشتیبانی سالیانه نرم افزار پارس آذرخش

برنامه ریزی و شرکت در نمایشگاه های کتاب و ارائه لیست جهت خرید

اقدام جهت شرکت کارکنان کتابخانه در دوره های آموزشی از طریق معرفی آنها

اقدام جهت تامین تجهیزات مورد نیاز بخش خدمات فنی کتابخانه

نظارت بر انجام فهرست نویسی توصیفی،تحلیلی و طبقه بندی و کاربرد صحیح ابزارهای فهرست نویسی

همکاری با کتابخانه دانشکده های پرستاری تابعه از نظر آموزش همکاران و تجهیز کتابخانه

فهرست نویسی و طبقه بندی کتابهای لاتین و تایپ و وارد نمودن در برنامه کتابخانه

نمایه سازی نشریات

همکاری در وجین مجموعه کتابخانه با کارکنان کتابخانه

تهیه آیین نامه های لازم جهت استفاده از منابع و فضای کتابخانه

مشاوره اعضا هیئت علمی و دانشجویان جهت استفاده از کتابخانه دیجیتالی

همکاری با میز امانت در مواقع عدم حضور همکاران

پیگیری و انجام اموری که از طرف مافوق ابلاغ گردیده

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب