21:25:44 - 03 مرداد 1403

دانشکده پرستاری، بهداشت و فوریت پزشکی بوکان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آدرس: ایران - آذربایجان غربی - بوکان- بلوار کردستان - بیمارستان قدیم -  دانشکده پرستاری

کد پستی: 76416-59518

صندوق پستی:

کد شهر: 044 

تلفن دانشکده: 46248141

فاکس دانشکده: 46242960

سایت دانشکده: https://bn.umsu.ac.ir

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب