دانشکده پرستاری، بهداشت و فوریت پزشکی بوکان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه شورای ارتقای سلامت
برگزاری جلسه شورای ارتقای سلامت

برگزاری جلسه شورای ارتقای سلامت

جلسه شورای ارتقاء سلامت دانشکده در روز چهارشنبه 1402/08/24 با حضور مسئولین ، پرسنل دانشکده و مسئول محترم واحد آموزش بهداشت شبکه بهداشت و درمان در دانشکده پرستاری برگزار گردید.

    تنظیمات قالب