صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > واحد IT > امکانات سخت افزاری 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
امکانات سخت افزاری

 


امکانات سخت افزاری

موارد سال 1380 اکنون
متراژ واحد کامپیوتر(متر مربع) 20 30
متراژ سالن کامپیوتر(متر مربع) 0 110
تعداد کامپیوتر و لپ تاپ
4 143+3+2
تعداد پرینتر و اسکنر
1 31+2+6
تعداد سرور 0 5
تعداد سوئیچ و هاب
0 11+9
تعداد ups 1 مرکزی
تعداد ویدئو پروژکتور 1 14
تعداد Access Point 0 6

 

 

لیست کامپیوترهای موجود

محل تعداد کامپیوتر (دستگاه)
سالن کامپیوتر 35
اتاق دکترا 5
اتاق ارشد 6
کلاسها 11
اتاق سرور 5
اتاق جلسه 1
اتاق ژوزنال گلاب 1
اتاق های همکاران
81+3
جمع 148

دانشکده پرستاری و مامایی