دانشکده پرستاری، بهداشت و فوریت پزشکی بوکان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف

  • سازمان‌دهی، تعیین شرح وظایف، تقسیم‌کار، تعیین حدود اختیارات و نظارت بر حسن اجرای کار امور حمل‌ونقل و خدمات
  • نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی‌های لازم
  • امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی، مأموریت و ... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی، بررسی و پاراف احکام پرسنلی
  • تأمین فضا، تجهیزات و امکانات و سایر وسایل اداری جهت ارائه خدمات اداری، مالی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی
  • انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم‌سازی محل کار، سایت و کلاس‌های آموزشی و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات مربوطه
  • تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان و معرفی کارکنان جهت استفاده از خدمات رفاهی دانشگاه
  • پیش‌بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی
  • برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی، انبارداری، تعمیرات و نگهداری فضای فیزیکی و خودروها
  • پیش‌بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات لازم
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب